nusmaugti

nusmaugti
1 nusmáugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmáugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą maitkauliais apkrautą Sln. Su plikomis rankomis savo nusmaugė tą stipriausį medės paukštį brš. | refl. K: Nusismáugė muno karvė Krš. Nusidžiaugėm kumele, i žinotum – nusismáugė! Mšk.nugalabyti (papjauti, nužudyti, numarinti ir pan.): Ans šunį nusmaugė, t. y. nukankino J. Rudenį kokį paršą nusmáugei – i yr mėsos Prn. Vištą nusmaugęs, parnešęs savo pačiai, padavęs išvirti Sln. Maniau, visus jau karė nugalabijo ar badas nusmaugė – laimė, dar tebegyvuojate! Žem. Mokės, kaip vilką sugrobus nusmaugti, kaip mešką ar briedį paristi S.Dauk. Toks esu, juk leidau ligai nusmaugti savo vaiką J.Avyž. Maro liga … daug tūkstančių nusmaugė Ns1832,3. | prk.: Geidavo … nusmaugti ir tą vienaitį laikraštį A1884,281. 2. Grd, Krtn uždusinti, užtroškinti: Kirmys ka pakilsta, dideliai greitai nusmáuga žmogų Kl.prk. užgniaužti, nuslopinti: Tačiau toks nepaprastas ir smarkus susijaudinimas nenusmaugė Elzės širdy noro gelbėti Verutę ir padėti jai Pt. 3. Mlt, Lp nuvalyti, nušnypšti (nosį): Tegul nuprausia vilnia burnelę, tegul nusmáugia vėžiai noselę (d.) Slk. | refl. tr. Dbg, Mlt, Lp: Matai, par ponus nosies žemėn nenusismáugsi Trgn. Darbo daug, kad nėr kada ir nosis nusismáugt Švnč. Nusismáuk nosį, ba ir vaikščiosi užsismurglojęs Vrn. In prijuostę nusismáugia nosį ir paskui eina visa zalatuota Smn. Nusismáuk nosį – matai, koks bubis lenda Slnt. ^ Kas ma[no] zo dalia: kas nosies nenusismaugęs, tai vis in mane (visiems kliūvu, visi ant manęs kalba) Arm.nuvalyti, nugnybti: Nusmáugė balaną (nulaužė suanglėjusį galą, kad šviesiau degtų) Ml. 4. Vlkv pasisavinti, nutverti, pavogti, nusukti, nudžiauti: Jis nusmaugė vištą Pmp. Turėjau gražų peiliuką – ir nepajutau, kaip jį man kas nusmáugė Kdn. Ans norėjo šimtą rublių nusmáugti Kl. Vieno[je] vieto[je] šimtą nusmáugė, kito[je] penkiasdešimt rublių – suka kai padūkę Jrb. | refl. tr.: Pūrelį kokį nusismáugęs važiuoja Ėr. 5. prk. nukirsti (ppr. slapta): Nusmáuk aną pušį gale lauko Pl. | refl. tr. Upt: Nusismáugė beržą, dabar kūrena Kp. 6. refl. tr. šiaip taip nusipirkti: Ar ir man reiks kokius čebatus nusismáugt Pc.
◊ nósį nusmáugti sutramdyti, sugėdinti: Aš tau kap nusmáugsiu nósį, tai nebūsi tokis mandras! Mrc.
\ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nusmaugti — nusmáugti vksm. Virvè ji̇̀s tõl smáugė šẽšką, kõl nusmáugė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nusmaugti — 2 nusmaugti tr. [K] nublokšti: Ligonis visa nusmaug nuo savęs N. smaugti; nusmaugti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prismaugti — 1 prismaugti tr. 1. BzF173, NdŽ, Plv, Grd, Pln spaudžiant suimti (už gerklės), pridusinti: Aną prismaugė už gerklės, ka nešauktų Kv. Nepasirodyk, ka vežiesi pinigų, kad tave neprismaugtų kas Jrb. Lapinas pamėlynavo tartum prismaugtas, akys išlipo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susmaugti — 1 susmaugti tr. 1. Rtr spaudžiant suimti (gerklę), suvaržyti kvėpavimą: Tetą suėmė toks apmaudas, kad jai net gerklę susmaugė rš. 2. nusmaugti, uždusinti: Sėdėdavo kai senis susmaugtas – jokio gyvumo Šd. 3. padaryti per vidurį laibesnį, suveržti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmaugti — 1 apsmaugti tr. Rtr 1. aptempti glaudžiai: Seniau gi nešiojo plačias rankoves, nebuvo apsmaugtos Pv. Ilgas, apsmaugtas aulas, valug kelių Klt. 2. įveikti, nugalėti: Didesnis apsmaugia tą mažesnį LKT241(Žml). 3. apmušti, apkulti: Aš jį apsmaugiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugti — 1 išsmaugti tr. Rtr 1. L155 išžudyti smaugiant: Jeigu neatiduos [pinigų], tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs LTsIV523. ^ Kaip eini pro tą gyvenimą – kaip išsmaugtì (niekas nesirodo) Rdn. ║ Ėr, Trg išžudyti, išpjauti, išgalabyti: Šitas budelis daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugniaužti — tr. 1. atgniaužti, nulenkti (pirštus): Ji nugniaužia pirštus nuo savęs P.Cvir. Kostia nugniaužė kumščius: – Na ką gi, ar mušti jį? rš. 2. nuspausti, kad pasausėtų; sauja nusmaukti, nubraukti: Nugniaužk apyšlapius [autus] Pc. | Dėdė sušalęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugimas — nusmaugìmas sm. (2) Rtr → 1 nusmaugti 1. smaugimas; įsmaugimas; išsmaugimas; nusmaugimas; pasmaugimas; persmaugimas; prismaugimas; susmaugimas; užsmaugimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmauginti — cur. 1 nusmaugti 1: Du ištikiamu tarnu nusmaugino M.Valanč. smauginti; nusmauginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmauginėti — NdŽ iter. dem. 1 nusmaugti. smauginėti; įsmauginėti; išsmauginėti; nusmauginėti; pasmauginėti; užsmauginėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”